• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

DYREKTOR: mgr Rafał Wieja

Dzwonki
 • Lekcja 1

  8:00 - 8:45

 • Lekcja 2

  8:55 - 9:40

 • Lekcja 3

  9:50 - 10:35

 • Lekcja 4

  10:45 - 11:30

 • Lekcja 5

  11:45 - 12:30

 • Lekcja 6

  12:45 - 13:30

 • Lekcja 7

  13:45 - 14:30

 • Lekcja 8

  14:40 - 15:25

 • Lekcja 9

  15:30 - 16:15

Dyrekcja
 • Dyrektor
  mgr Rafał Wieja

 • Wicedyrektor
  mgr Anna Brodzik

Motto szkoły:
„Nie jesteśmy po to, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć…”

Jesteśmy społecznością wzajemnego szacunku.
Dbamy o jakość wiedzy, umiejętności oraz kreatywność.
Mamy poczucie przynależności do regionu i Europy.

Priorytetem pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu jest systematyczne podnoszenie jakości nauczania i uczenia poprzez różnorodne środki, metody pracy i narzędzia dydaktyczne. Szkoła zapewnia warunki rozwoju uzdolnień i zainteresowań każdego ucznia, a przez to kreuje pozytywny wizerunek swego wychowanka. Dba o jego tożsamość regionalną i europejską.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu jest placówką publiczną, więc dostęp do bazy szkoły, pomocy dydaktycznych oraz oferty zajęć pozalekcyjnych jest bezpłatny!!!

Baza szkoły:

 • wyremontowane, kolorowe, przestrzenne i nowocześnie wyposażone pracownie; w każdej znajduje się tablica interaktywna;
 • dwie nowoczesne pracownie informatyczne;
 • pełnowymiarowa sala gimnastyczna;
 • w pełni wyposażona hala sportowa;
 • boiska zewnętrzne;
 • zewnętrzny plac zabaw;
 • ogród szkolny zagospodarowany m.in. dzięki akcji „Posadź swoje drzewko”, koordynowanej przez Fundację Ekologiczną „SILESIA”;
 • duża świetlica szkolna z własną stołówką;
 • mała świetlica internetowa;
 • biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej;
 • Centrum Edukacji Ekologicznej;
 • sala taneczno-rytmiczna;
 • dwie bawialnie dla kl. I-III;
 • Radosna Szkoła;
 • sala relaksacyjna;
 • węzeł radiowo-telewizyjny;
 • profesjonalne studio nagrań;
 • szafki dla uczniów;
 • sklepik szkolny.

Oferta Szkoły:

 • świetlica szkolna czynna od 7:30-17:00;
 • udział w ogólnopolskich akcjach „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”;
 • smaczne i zdrowe obiady, a dla kl. I-III także śniadania i podwieczorki przygotowane przez szkolną stołówkę;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: taneczne (Amatorski Zespół Taneczny „Siewierzanie”), wokalne (chór szkolny), instrumentalne (pianino, akordeon, keyboard, gitara, dzwonki chromatyczne), plastyczno-techniczne, humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, lingwistyczne (angielski, niemiecki, hiszpański), dziennikarskie (wydawanie własnej gazety „Gimnazjalista”, Szkolna Telewizja iTVjunior);
 • zajęcia wyrównawcze, pomoc w odrabianiu prac domowych;
 • zajęcia sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, koszykówka, pływanie, zajęcia rekreacyjne, takie jak: zumba, tenis ziemny, sporty siłowe oraz sztuki walki i wspinaczka skałkowa, a podczas zimowych eskapad także: narciarstwo i snowboard);
 • udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Ortograffitti pomagającym uczniom mającym trudności w nauce ortografii oraz uczniom ze stwierdzoną dysleksją;
 • zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia z pedagogiem szkolnym;
 • podczas przerw dostęp do: cymbergaja, bilardu, piłkarzyków, tenisa stołowego, telewizji (na korytarzach zamontowane zostały telewizory).

Rewolucyjna oferta dla kl. I-III Szkoły Podstawowej

W 2012 r. ówczesny Zespół Szkół w Siewierzu został finalistą Wojewódzkiego Konkursu „Mam 6 lat” zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i otrzymał tytuł „Szkoła przyjazna dla sześciolatka”. Jest to placówka oświatowa przyjazna zarówno dla dziecka, jak i rodzica, uwzględniająca w swojej ofercie potencjał rozwojowy dziecka sześcioletniego, realizująca przy tym wszystkie założenia programowe nowej reformy.

Korytarz, w którym uczą się uczniowie kl. I-III, jest oddzielony od pozostałej części szkoły, dzięki czemu czują się oni bezpiecznie. Ponadto uczniowie nie muszą nosić do domu ciężkich tornistrów, gdyż większość podręczników oraz przyborów szkolnych zostawiają w specjalnych szafkach. Zespół Szkół to placówka, której uczniowie nie chcą opuszczać!

Uczniowie kl. I-III mają w swojej ofercie:

 • zajęcia, podczas których wykorzystywane są najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne nastawione na wszechstronny rozwój dziecka i służące rozwijaniu u niego kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich;
 • naukę poprzez zabawę 5 języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz języka migowego;
 • zajęcia wyciszające w sali relaksacyjnej;
 • zajęcia w Radosnej Szkole wyposażonej w: zjeżdżalnię, suchy basen z piłkami, trampolinę, ściankę wspinaczkową;
 • zajęcia w bawialniach, w których znajdują się kąciki tematyczne oraz miękkie, przestrzenne klocki;
 • codzienne spacery i zajęcia na placu zabaw;
 • bezpłatne zajęcia korekcyjne;
 • zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • zajęcia taneczno-rytmiczne, instrumentalne (dzwonki chromatyczne, gitara), wokalne (chór szkolny), plastyczno-techniczne;
 • w ramach zajęć świetlicowych: nauka haftu matematycznego, zajęcia kulinarne i ogrodnicze, pomoc w odrabianiu prac domowych, wyjazdy na basen połączone z nauką pływania, wyjazdy na warsztaty "Artystyczna Wytwórczość z Wiórków Drewna Osikowego", udział w spotkaniach drużyny zuchów;
 • nowy, innowacyjny plan lekcji, dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci.

Szkolna Telewizja iTVjunior

Uczniowie szkoły realizują z powodzeniem swoje pasje dziennikarskie. Możliwość taką daje im udział w zajęciach redakcyjnych szkolnej gazety „Gimnazjalista” oraz internetowej telewizji szkolonej iTVjunior .Szkolni dziennikarze mają do swojej dyspozycji:

 • nowoczesny sprzęt nagraniowy: profesjonalną kamerę, mikrofon, lampy;
 • program do montażu reportaży Pinacle Studio;
 • profesjonalne studio nagraniowo-dźwiękowe składające się z reżyserki i części nagraniowej. Całe pomieszczenie wyłożone zostało specjalną pianką wytłumiającą dźwięki, co w znacznym stopniu ułatwia precyzyjne nagrywanie komentarzy lektorskich, a już niedługo da możliwość nagrywania programów z wirtualnego studia;
 • profesjonalny sprzęt do realizacji dźwięku i obrazu. Cyfrowy mikser Behringer x32 daje bardzo dużo możliwości nagrywania, przetwarzania i konfiguracji dźwięku, ponadto jest też wysokiej klasy kartą dźwiękową, która współpracuje z programami komputerowymi typu Cubase-Steinberg. W pomieszczeniu reżyserii dźwięku i obrazu zamontowano wysokiej klasy monitory studyjne pozwalające na odsłuchanie materiału dźwiękowego w najwyższej jakości. W idealnie wygłuszonym pomieszczeniu nagrań zainstalowano 8 par słuchawek, które sterowane są za pomocą rozbudowanego wzmacniacza. Możliwości techniczne sprzętu są naprawdę imponujące. W szkolnym studio nagrań można realizować bardzo profesjonalne produkcje muzyczne i filmowe, a młodzież ma okazję realizować swoje marzenia i rozpocząć swoją przygodę z telewizją i dźwiękiem;
 • własną stronę internetową: http://itvjunior.pl/, na której można zobaczyć barwną galerię zdjęć studia nagrań, obejrzeć efekty pracy uczniów, zapoznać się ze składem redakcji, śledzić newsy czy odnaleźć linki do stron zaprzyjaźnionych redakcji, takich jak „Kolorowa Jedyneczka” czy „Gimnazjalista” – czyli czasopism wydawanych przez Zespół Szkół w Siewierzu oraz do stron partnerów, w tym lokalnej iTV Siewierz, z której wyszli pierwsi adepci dzisiejszego iTVjunior;
 • pomoc specjalistów z lokalnej telewizji internetowej iTV Siewierz;
 • możliwość doskonalenia umiejętności dziennikarskich podczas cyklicznych już Gminnych Warsztatów Dziennikarskich, na które zapraszani są rówieśnicy z okolicznych placówek, a które zawsze prowadzą profesjonalni dziennikarze, tj. Ewa Maj – dziennikarka prasowa i radiowa, Wojciech Pacula z Radia Katowice czy ekipa iTV Siewierz.

Projekty

Placówka każdego roku realizuje szereg projektów z dofinansowaniem unijnym nastawionych na wszechstronny rozwój uczniów. Jednym z efektów opracowywanych przez szkołę koncepcji są wyjazdy uczniów za granicę w ramach wymian partnerskich oraz wzbogacanie bazy szkoły o kolejne nowoczesne pomoce dydaktyczne. Szkoła realizuje także projekty poszerzające ofertę edukacyjną , w których organizowane są zajęcia rozwijające oraz wyrównujące szanse edukacyjne uczniów.
Ze środków finansowanych z UE korzysta także kadra pedagogiczna szkoły biorąc udział w różnorodnych szkoleniach na terenie kraju oraz wyjazdach zagranicznych nastawionych na podnoszenie kompetencji zawodowych.
W tym roku szkolnym rozpoczęto realizację projektu Comenius pt. „Learning for Europe, Learning for Life”. Placówka już po raz drugi otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Obecnie realizowany projekt dotyczy preorientacji zawodowej. Partnerami szkoły w tym projekcie są Norwegia jako koordynator, Słowenia i Łotwa. Uczniowie w ramach realizowanych projektów unijnych mają możliwość partnerskiej wymiany wyjazdów za granicę, a tym samym doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Sukcesy

Efektem pracy szkoły są sukcesy jej uczniów, ponieważ uczniowie zdobywają czołowe miejsca w wielu znaczących konkursach: ogólnopolskich, regionalnych, powiatowych i gminnych, uzyskując tytuły laureatów i finalistów. Pełny wykaz znaczących osiągnięć wychowanków szkoły można znaleźć na stronie: www.zssiewierz.pl