• Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

DYREKTOR: mgr Joanna Górnisiewicz

Dzwonki
 • Lekcja 1

  7:45 - 8:30

 • Lekcja 2

  8:35 - 9:20

 • Lekcja 3

  9:30 - 10:15

 • Lekcja 4

  10:25 - 11:10

 • Lekcja 5

  11:15 - 12:00

 • Lekcja 6

  12:15 - 13:00

 • Lekcja 7

  13:05 - 13:50

 • Lekcja 8

  13:55 - 14:40

Dyrekcja
 • Dyrektor
  mgr Joanna Górnisiewicz

Skład Szkoły:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu
 • oddział przedszkolny

OFERTA EDUKACYJNA:

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu:

 • szkoła posiada rozbudowany plac zabaw, boisko wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią, salę gimnastyczną, pracownię komputerową, tablicę interaktywną i szereg nowoczesnych pomocy dydaktycznych
 • zajęcia pozalekcyjne zgodne z zainteresowaniami dzieci np.: gry i zabawy, kółko kulinarne, zajęcia informatyczne, sportowe, językowe, matematyczne (orgiami, kirinami, haft matematyczny), plastyczne, kółko kulturalne (wyjazdy na wystawy, do teatru, filharmonii itp.)
 • zajęcia z języka angielskiego w oddziale przedszkolnym
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna oferująca zajęcia z pedagogiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, przedmiotowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w miarę indywidualnych potrzeb dzieci
 • mało liczne klasy umożliwiają indywidualizację pracy na lekcji, wspieranie uczniów uzdolnionych i pomoc uczniom słabszym
 • zapewniamy miłą, rodzinną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, możliwości wszechstronnego rozwoju

Inne rzeczy, które można dodać w zakładce szkoły np. cykliczne imprezy szkolne i środowiskowe, organizowane przez szkołę konkursy

 • w naszej szkole corocznie organizujemy Święto Szkoły (14.10.), na którym odbywa się pasowanie na uczniów klasy I, występy artystyczne uczniów z okazji dnia Nauczyciela, rodzice organizują pieczonki
 • Dzień Seniora (styczeń) podczas którego babcie i dziadkowie mają możliwość podziwiać występy artystyczne wnucząt • Festyn Rodzinny (czerwiec) plenerowe spotkanie rodzin z mnóstwem atrakcji w postaci darmowych dmuchawców, zabaw z klaunami, degustacji smakołyków przygotowanych przez rodziców
 • Szkoła Podstawowa nr 2 jest organizatorem gminnego konkursu matematycznego dla uczniów klas III