• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

DYREKTOR: mgr Ewa Stelmach

Dzwonki
 • Lekcja 1

  7:45 - 8:30

 • Lekcja 2

  8:35 - 9:20

 • Lekcja 3

  9:30 - 10:15

 • Lekcja 4

  10:20 - 11:05

 • Lekcja 5

  11:10 - 11:55

 • Lekcja 6

  12:10 - 12:55

 • Lekcja 7

  13:10 - 13:55

 • Lekcja 8

  14:00 - 14:45

Dyrekcja
 • Dyrektor
  mgr Ewa Stelmach

Motto szkoły

„Sukces jest siłą małych wysiłków powtarzanych dzień po dniu.”
J.M. Collier

Skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Żelisławicach
 • Publiczne Przedszkole w Żelisławicach

MISJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest szkołą środowiskową, która wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia, opierając swe działania na takich wartościach jak mądrość, uczciwość i szczęście. Przygotowuje uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych.

O SZKOLE:

Nasza szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym człowiekiem, otwartym na dobro i piękno, wprowadzającym w życie wartości humanistyczne. Jesteśmy aktywnymi uczestnikami życia społeczności lokalnej znającymi jej tradycje oraz współczesne potrzeby i problemy. Bierzemy udział w życiu kulturalnym naszej lokalnej społeczności.
Naszą szkołę samorządnie i demokratycznie tworzą uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokół wspólnych celów i działań. Tożsamość szkoły tworzymy w oparciu o kulturę i tradycje lokalne, narodowe, a także cywilizację europejską, jak również ponadczasowe i ogólnoludzkie wartości. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach współtworzą trzy jednostki o różniącej się organizacji: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Kadra pedagogiczna złożona jest z nauczycieli, którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Aktywnym współorganizatorem życia szkoły są: Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców, którzy chętnie włączają się w przygotowanie uroczystości szkolnych, organizują wystawy, konkursy, akcje charytatywne, imprezy integracyjne. Uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach przedmiotowych, sprawnościowych i artystycznych, zdobywając nierzadko wysokie miejsca, nagrody i wyróżnienia.

BAZA SZKOŁY:

 • 11 sal lekcyjnych (5 pracowni wyposażonych w tablice multimedialne),
 • wielostanowiskowa pracownia komputerowa z dostępem do Internetu,
 • 5 sal zajęć w przedszkolu,
 • sala gimnastyczna,
 • dwie świetlice,
 • biblioteka,
 • gabinet pedagoga,
 • pokój pielęgniarki,
 • stołówka,
 • dwie szatnie,
 • wielofunkcyjne boisko zewnętrzne,
 • plac zabaw,
 • Szkolna Izba Regionalna.

OFERTA SZKOŁY:

 • wykwalifikowana i doświadczona kadra (opieka pedagoga, logopedy),
 • nauka języka angielskiego od klasy I,
 • nauka języka niemieckiego od klasy IV,
 • lekcje prowadzone w sposób interesujący, wyzwalający aktywność uczniów,
 • indywidualizacja pracy z uczniami pracy w trakcie zajęć lekcyjnych,
 • otwartość na potrzeby uczniów, w tym niepełnosprawnych,
 • szeroka gama zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów,
 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
 • nowoczesne pracownie wyposażone w tablice multimedialne,
 • zajęcia i warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego,
 • organizacja konkursów wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • liczne zajęcia pozalekcyjne (przedmiotowe, artystyczne, sportowe),
 • organizacja środowiskowej imprezy „Spotkanie pokoleń,”
 • realizacja różnorodnych projektów edukacyjnych,
 • otwartość na współpracę ze środowiskiem,
 • organizacja wycieczek turystycznych,
 • regularne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych,
 • smaczne wyżywienie,
 • monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny,
 • bezpłatny dowóz uczniów szkolnym autobusem,
 • opieka nad dziećmi w świetlicach szkolnych,
 • biblioteka szkolna.

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

 • zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów,
 • zajęcia rozwijające z poszczególnych przedmiotów,
 • chór szkolny,
 • koło informatyczne,
 • koło matematyczne,
 • SKS,
 • koło szachowe,
 • koło biblijne,
 • koło teatralne,
 • koło europejskie,
 • koło rekreacyjno-sportowe,
 • koło taneczne,
 • gimnastyka korekcyjna.