• KS "NIWY" BRUDZOWICE

KLUB SPORTOWY "NIWY" BRUDZOWICE

Rok założenia: 2001
Barwy: domowe: żółto-niebieskie, wyjazdowe: czerwono-czarne

Telefon: 504 027 328
Adres: Brudzowice ul.Szkolna 41
Strona na Facebooku: KS Niwy Brudzowice

Skład Zarządu:
Prezes: Dariusz Michalczyk
Wiceprezes: Andrzej Szastak
Skarbnik: Mirosław Duda
Członek Zarządu: Zdzisław Kocot
Członek Zarządu: Krzysztof Wylon

HISTORIA KLUBU

14.09.2001 - Zebranie założycielskie Sportowego NIWY Brudzowice W zebraniu uczestniczyły 24 osoby. Jednogłośnie wybrano członków Komitetu Założycielskiego. W skład Komitetu weszli: Michalczyk Dariusz, Czapla Tadeusz, Bańka Jan, Duda Mirosław. Na zebraniu zostaje zatwierdzony statut Klubu Sportowego, nad którego redakcją, czuwał prawnik prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca. 24.09.2001 – Komitet Założycielski Klubu składa wniosek do Sądu Rejonowego w Katowicach o dokonanie rejestracji oraz wpisu do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń Klubu Sportowego „NIWY” w Brudzowicach. 10.01.2001 – Komitet Założycielski składa wniosek do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz o dotację na działalność i organizację sekcji sportowych.

14.02.2002 – Sąd Rejonowy w Katowicach dokonuje wpisu Klubu Sportowego NIWY do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000090792 20.02.2002 - zebranie wyborcze KS NIWY, obecnych na zebraniu 33 członków Klubu.

Wybrano Zarząd Klubu Sportowego Niwy w składzie: Prezes – Dariusz Michalczyk
z-ca prezesa - Kocot Zdzisław
sekretarz, skarbnik - Czapla Tadeusz
członkami zarządu zostali – Duda Mirosł
aw oraz Mirosław Gawron
powołano Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący Wypiór Wiesław
członkowie: Będkowski Mirosław, Łaszczyca Dariusz

22.02.2002 - zostaje podpisana Umowa użyczenia pomieszczenia między prezesem klubu Dariuszem Michalczykiem a Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brudzowicach panem Marianem Rąbą. Dzięki temu siedzibą Klubu staje się Szkoła Podstawowa w Brudzowicach, późniejszy Zespół Szkół w Brudzowicach. 19.03.2002 – zostaje podpisana Umowa między Prezesem klubu Dariuszem Michalczykiem a Burmistrzem Miasta i Gminy Siewierz mgr Januszem Majczakiem o dotacji na rzecz Klubu Sportowego NIWY. 26.03.2002 - Śląski Związek Piłki Nożnej podejmuje Uchwałę w sprawie przyjęcia K.S NIWY w poczet członków PZPN. Klub zostaje zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym 453. 11.2005 - Zostaje ogrodzone boisko sportowe oraz wykonano ławki dla kibiców. W sezonie wiosna 2001/2002 drużyna rozgrywała mecze pod szyldem LKS PRZEMSZA, gdyż nie było możliwe rozpoczęcie rozgrywek od drugiej rundy.

Klub Sportowy NIWY Brudzowice rozpoczął rozgrywki w sezonie 2002/2003. Mecze jednak dalej były rozgrywane na boisku w Siewierzu. Po zmodernizowaniu boiska: zasianiu trawy, przedłużeniu płyty boiska, zorganizowaniu szatni, podciągnięciu wody i prądu elektrycznego, klub rozpoczął rozgrywki na własnym boisku. Całość prac była wykonana przy wielkim zaangażowaniu Zarządu Klubu, sympatyków klubu, kibiców i zawodników. Awans drużyny do Klasy A

Rozgrywki sezonu 2005/2006 K.S NIWY zakończył się remisem 2:2 z lokalnym rywalem Ostoją Żelisławice, zapewniając sobie II miejsce w tabeli, co uprawniło klub do rozegrania baraży o awans do klasy A. Do baraży Niwy stanęły naprzeciw drużyny z Sosnowca „Zew” Kazimierz i wywalczyły awans do A klasy. 14 listopada 2010 r. oddano do użytku nowy budynek zaplecza socjalno – technicznego.