PETYCJA nr 1/2020

Przedmiot petycji:
Dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.
 
Podmiot składający:
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Prezes Zarządu: Robert Łaniewski
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa
 
Data wpływu:
21.01.2020 r.
 
Treść petycji:
Plik Petycja 1.2020.pdf do pobrania poniżej.
 
Odpowiedź na petycję:
Plik Odpowiedź na petycję 1.2020.pdf do pobrania poniżej.
 

PETYCJA nr 2/2020

Przedmiot petycji:
Petycja do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami pn. „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”.
 
Podmiot składający:
Koalicja Polska Wolna od 5G
Reprezentujący: (nie podano)
adres (nie podano)
 
 
Data wpływu:
24.03.2020 r.
 
Treść petycji:
Plik Petycja 2.2020.pdf do pobrania poniżej.
 
Odpowiedź na petycję:
Plik Odpowiedź na petycję 2.2020.pdf do pobrania poniżej.
 

PETYCJA nr 3/2020

Przedmiot petycji:
Petycja: Wniosek/Prośba - mierzmy zdalnie temperaturę Interesantów.
 
Podmiot składający:
SMEbusiness.pl Sp. z o. o.
Reprezentujący/Prezes Zarządu: (nie podano)
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
 
Data wpływu:
23.04.2020 r.
 
Treść petycji:
Plik Petycja 3.2020.pdf do pobrania poniżej.
 
Odpowiedź na petycję:
Plik Odpowiedź na petycję 3.2020.pdf do pobrania poniżej.
 

PETYCJA nr 4/2020

Przedmiot petycji:
Prośba - zdalne kontakty oraz elektronizacja urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne - pomoc-prośba-wniosek
 
Podmiot składający:
Open Nexus Sp. z o.o.
Piotr Szczepański
28 czerwca 1956 r. 398B
61-441 Poznań
 
Data wpływu:
27.03.2020 r.
 
Treść petycji:
Plik Petycja 4.2020.pdf do pobrania poniżej.
 
Odpowiedź na petycję:
Plik Odpowiedź na petycję 4.2020.pdf do pobrania poniżej.

PETYCJA nr 5/2020

Przedmiot petycji:
Uchwalenie przez Radę Miasta uchwały pn. "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
 
Podmiot składający:
Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego
Społeczny Komitet Konstytucyjny
Teresa Garland
Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski TRSNP SKK
Adres korespondencyjny:
skr. poczt. 88
32-050 Skawina
Adres siedziby nie podano
 
Data wpływu:
21.12.2020 r.
 
Treść petycji:
Plik Petycja 5.2020.pdf do pobrania poniżej.
 
Odpowiedź na petycję:
Plik Odpowiedź na petycję 5.2020.pdf do pobrania poniżej (wersja elektroniczna).
Plik Odpowiedź na petycję 5.2020 (skan).pdf do pobrania poniżej (skan z podpisem).

PETYCJA nr 6/2020

Przedmiot petycji:
Uchwalenie przez Radę Miasta uchwały w interesie publicznym
 
Podmiot składający:
Pan/Pani W.S. - dane do wiadomości organu
Adres - do wiadomości organu
 
Data wpływu:
14/28.12.2020 r.
 
Treść petycji:
Plik Petycja 6.2020.pdf do pobrania poniżej.
 
Odpowiedź na petycję:
Plik Odpowiedź na petycję 6.2020.pdf do pobrania poniżej (wersja elektroniczna).
Plik Odpowiedź na petycję 6.2020 (skan).pdf do pobrania poniżej (skan z podpisem).

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuje się, że w 2020 r. wpłynęło sześć petycji.

Pełna treść wszystkich petycji z wyszczególnieniem przedmiotu oraz sposobu ich załatwienia znajduje się w załącznikach poniżej.