Petycje w roku 2022

PETYCJA nr 1/2022

Przedmiot petycji:
Nadanie nazwy drodze gminnej w Siewierzu.
Podmiot składający:
Klub Konfederacji Siewierz
Reprezentujący: Maciej Pogan
ul. Cicha 9
42-470 Siewierz
Data wpływu:
04.01.2022 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 1.2022 (cyfrowa).pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:

PETYCJA nr 2/2022

Przedmiot petycji:
Nadanie nazwy nowej ulicy w Siewierzu (łączącej ul. Polną z ul. Parkową).
Podmiot składający:
Stowarzyszenie Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu
Reprezentujący: Prezes Jerzy Wacowski
ul. Zbożowa 69
42-470 Siewierz
Data wpływu:
04.04.2022 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 2.2022 (skan).pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:

PETYCJA nr 3/2022

Przedmiot petycji:
Publikacja informacji o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej.
Podmiot składający:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Reprezentujący: Prezes Zarządu Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Data wpływu:
04.05.2022 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 3.2022 (cyfrowa).pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:

PETYCJA nr 4/2022

Przedmiot petycji:
O umieszczenie na oficjalnej stronie WWW Gminy lub w BIP infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropian) - grafika jest załącznikiem do petycji.
Podmiot składający:
1) Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
ul. Puławska 72 lok. 1
02-603 Warszawa
 
2) Szulc-Efekt sp. z o.o.
Reprezentujący: Prezes Zarządu Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Data wpływu:
18.07.2022 r.
Treść petycji:
Odpowiedź na petycję:
Plik Petycja 4.2022 - odpowiedź (skan).pdf do pobrania poniżej.
Plik Petycja 4.2022 - odpowiedź (cyfrowa).pdf do pobrania poniżej.