Petycje w roku 2022

PETYCJA nr 1/2022

Przedmiot petycji:
Nadanie nazwy drodze gminnej w Siewierzu.
Podmiot składający:
Klub Konfederacji Siewierz
Reprezentujący: Maciej Pogan
ul. Cicha 9
42-470 Siewierz
Data wpływu:
04.01.2022 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 1.2022 (cyfrowa).pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:

PETYCJA nr 2/2022

Przedmiot petycji:
Nadanie nazwy nowej ulicy w Siewierzu (łączącej ul. Polną z ul. Parkową).
Podmiot składający:
Stowarzyszenie Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu
Reprezentujący: Prezes Jerzy Wacowski
ul. Zbożowa 69
42-470 Siewierz
Data wpływu:
04.04.2022 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 2.2022 (skan).pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:

PETYCJA nr 3/2022

Przedmiot petycji:
Publikacja informacji o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej.
Podmiot składający:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Reprezentujący: Prezes Zarządu Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Data wpływu:
04.05.2022 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 3.2022 (cyfrowa).pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:

PETYCJA nr 4/2022

Przedmiot petycji:
O umieszczenie na oficjalnej stronie WWW Gminy lub w BIP infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropian) - grafika jest załącznikiem do petycji.
Podmiot składający:
1) Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
ul. Puławska 72 lok. 1
02-603 Warszawa
 
2) Szulc-Efekt sp. z o.o.
Reprezentujący: Prezes Zarządu Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Data wpływu:
18.07.2022 r.
Treść petycji:
Odpowiedź na petycję:
Plik Petycja 4.2022 - odpowiedź (skan).pdf do pobrania poniżej.
Plik Petycja 4.2022 - odpowiedź (cyfrowa).pdf do pobrania poniżej.

PETYCJA nr 5/2022

Przedmiot petycji:
Wniosek o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
Podmiot składający:
Patryk Janusz Król
Reprezentujący: Patryk Janusz Król
Data wpływu:
01.08.2022 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 5.2022 (skan).pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:

PETYCJA nr 6/2022

Przedmiot petycji:
Dotyczy utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca
Podmiot składający:
Teresa Garland
ul. Żwirki i Wigury 13a
32-050 Skawinaa
Data wpływu:
18.08.2022 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 6.2022 (skan).pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:
Plik Petycja 6.2022 - odpowiedź (skan).pdf do pobrania poniżej.

PETYCJA nr 7/2022

Przedmiot petycji:
Dostęp do danych przestrzennych za pośrednictwem usługi pobierania WFS.
Podmiot składający:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Reprezentujący: Prezes Zarządu Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Data wpływu:
14.10.2022 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 7.2022 (cyfrowa).pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuje się, że w 2022 r. wpłynęło siedem petycji.

Pełna treść wszystkich petycji z wyszczególnieniem przedmiotu oraz sposobu ich załatwienia znajduje się w załącznikach poniżej.