Petycje w roku 2021


PETYCJA nr 1/2021

Przedmiot petycji:
Przygotowania pakietu profilaktycznego wspomagającego odporność dla osób starszych.
Podmiot składający:
Krzysztof Kukliński
ul. Szafirowa 109
62-023 Kamionki
Data wpływu:
06.02.2021 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 1.2021.pdf do pobrania poniżej.
Wycofanie petycji:
Plik Petycja 1.2021 - wycofanie.pdf do pobrania poniżej.

PETYCJA nr 2/2021

Przedmiot petycji:
Nie respektowanie prawa wolnego wyboru oraz nie poddawanie działaniom dyskryminacyjnym mieszkańców w kontekście "Narodowego Programu Szczepień".
Podmiot składający:
Fundacja Nowe Spektrum
Reprezentujący: Grzegorz Płaczek
ul. Olszewskiego 34
43-210 Kobiór
Data wpływu:
13.09.2021 r.
Treść petycji:
Odpowiedź na petycję:

PETYCJA nr 3/2021

Przedmiot petycji:
Wydanie uchwały dot. zakazu stosowania „maseczek ochronnych”
Podmiot składający:
Fundacja im. Nikoli Tesli
Reprezentujący: Mariusz Najda
ul. Proletariacka 3/28
15-449 Białystok
Data wpływu:
23.12.2021 r.
Treść petycji:
Pliki Petycja 3.2021 (cyfrowa).pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuje się, że w 2021 r. wpłynęły trzy petycje.

Pełna treść wszystkich petycji z wyszczególnieniem przedmiotu oraz sposobu ich załatwienia znajduje się w załącznikach poniżej.