Petycje w roku 2023

PETYCJA nr 1/2023

Przedmiot petycji:
w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
Podmiot składający:
do wiadomości urzędu
 
Data wpływu:
15.01.2023 r.
Treść petycji:
Odpowiedź na petycję:
linia zastępująca HR

PETYCJA nr 2/2023

Przedmiot petycji:
przywrócenie linii autobusowej 769 Siewierz-Będzin
Podmiot składający:
Pan Łukasz Ruchlewicz
adres do wiadomości urzędu
Data wpływu:
06.09.2023 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 2.2023.pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:
linia zastępująca HR

PETYCJA nr 3/2023

Przedmiot petycji:
przywrócenie linii autobusowej 769 i zwiększenie kursów linii M23
Podmiot składający:
Państwo Wioleta i Mateusz Wieczorek
adres do wiadomości urzędu
Data wpływu:
08.09.2023 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 3.2023.pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:
linia zastępująca HR

PETYCJA nr 4/2023

Przedmiot petycji:
przygotowywanie się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii
Podmiot składający:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Reprezentujący: Prezes Zarządu Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Data wpływu:
15.09.2023 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 4.2023.pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:
Plik Odpowiedź na petycję 4.2023.pdf do pobrania poniżej.
linia zastępująca HR

PETYCJA nr 5/2023

Przedmiot petycji:
budowa dróg asfaltowych na ulicach: Wygodnej, Kamiennej, Wczasowej, Wiosennej
Podmiot składający:
mieszkańcy ww. ulic
 
Data wpływu:
13.09.2023 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 5.2023 (skan).pdf do pobrania poniżej.
Plik Petycja 5.2023 (cyfrowa).pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:
Plik Odpowiedź na petycję 5.2023 (skan).pdf do pobrania poniżej.
linia zastępująca HR

PETYCJA nr 6/2023

Przedmiot petycji:
podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu
Podmiot składający:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Reprezentujący: Prezes Zarządu Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Data wpływu:
27.11.2023 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 6.2023.pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:
Plik Odpowiedź na petycję 6.2023.pdf do pobrania poniżej.
linia zastępująca HR

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuje się, że w 2023 r. wpłynęło sześć (6) petycji.

Pełna treść wszystkich petycji z wyszczególnieniem przedmiotu oraz sposobu ich załatwienia znajduje się w załącznikach poniżej.