Petycje w roku 2023

PETYCJA nr 1/2023

Przedmiot petycji:
w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
Podmiot składający:
do wiadomości urzędu
 
 
 
Data wpływu:
15.01.2023 r.
Treść petycji:
Odpowiedź na petycję: