Petycje w roku 2024

PETYCJA nr 1/2024

Przedmiot petycji:
w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
Podmiot składający:
do wiadomości urzędu
 
Data wpływu:
xx.xx.2024 r.
Treść petycji:
Plik Petycja 1.2023 (cyfrowa).pdf do pobrania poniżej.
Odpowiedź na petycję:
linia zastępująca HR

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuje się, że w 2023 r. wpłynęło sześć (6) petycji.

Pełna treść wszystkich petycji z wyszczególnieniem przedmiotu oraz sposobu ich załatwienia znajduje się w załącznikach poniżej.