• 30
  MAR 2021

 • Kategoria:Miasto, Ogłoszenia OPS

  Ważna informacja Ośrodka Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo !

Informujemy, że ze względu na zwiększającą się liczbę zachorowań spowodowanych koronawirusem dostępność Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu dla klientów w dalszym ciągu pozostanie ograniczona. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo apelujemy do Państwa o ograniczenie wizyt w tut. Ośrodku WYŁĄCZNIE do spraw WAŻNYCH I TERMINOWYCH.

W dalszym ciągu rekomenduję załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną oraz elektroniczną, za pośrednictwem e-mail (ops@ops.siewierz.pl) oraz usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną, w tym za pośrednictwem  e-PUAP.

W przypadku konieczności załatwienia spraw nie cierpiących zwłoki oraz terminowych prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty z pracownikiem  merytorycznym.

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siewierzu:

e-mail: ops@ops.siewierz.pl

 • Sekretariat: 32 649 94 93
 • Pracownicy socjalni: 32 674 16 83
 • Świadczenia rodzinne: 32 649 94 94
 • Świadczenie wychowawcze: 32 649 94 97
 • Fundusz alimentacyjny: 32 649 94 95
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 32 649 94 96
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 32 674 16 83

TELEFONICZNY kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej możliwy jest w następujących godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek – 7:30 - 15:30;
 • wtorek – 7:30 - 17:00;
 • piątek – 7:30 - 14:00.

Przy wejściu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się skrzynka podawcza, do której należy składać dokumenty bez konieczności wchodzenia do budynku.