• 16
  KWI 2021

 • Kategoria:Miasto

  Strefa Płatnego Parkowania na Rynku w Siewierzu

Od kilku lat mieszkańcy Siewierza oraz przyjezdni zgłaszali problem z parkowaniem samochodów na Rynku w Siewierzu. Ze względu na deficyt miejsc postojowych na Rynku oraz liczne interwencje mieszkańców w tej sprawie podjęto działania mające na celu poprawę dotychczasowej sytuacji. W celu zwiększenia rotacji parkujących aut zdecydowano o wprowadzeniu na siewierskim Rynku strefy płatnego parkowania.

Strefa płatnego parkowania na Rynku w Siewierzu funkcjonuje od 19 kwietnia br. Opłata za parkowanie obowiązuje aktualnie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 17:00. W pozostałych godzinach, jak również w weekendy, parkowanie na Rynku jest bezpłatne.

Pierwotnie Rada Miejska w Siewierzu Uchwałą Nr XVI/198/2020 z dnia 29 października 2020 roku uchwaliła strefę płatnego parkowania, zgodnie z którą pierwsza godzina parkowania była bezpłatna. Niestety, Wojewoda Śląski - Decyzją Nr NPIL.4131.1.977.2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku - w ramach rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność ww. uchwały, uzasadniając swą decyzję między innymi tym, iż Rada Miejska na podstawie obowiązujących przepisów nie była uprawniona do całkowitego zwolnienia z opłat za parkowanie w pierwszej godzinie.

Stosownie do powyższego, Rada Miejska w Siewierzu podjęła drugą uchwałę w której uwzględniono wytyczne z rozstrzygnięcia nadzorczego i określono podstawowe warunki parkowania.

Poniżej przypominamy najważniejsze informacje związane z parkowaniem w strefie płatnego parkowania.

 • Opłata za parkowanie będzie obowiązywała w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-17.00.
   
 • Kierowcy będą zobowiązani do wykupienia biletów parkingowych za pomocą samoobsługowych urządzeń (parkomatów) oraz do umieszczenia biletu w widocznym miejscu, za szybą pojazdu.
   
 • Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach postojowych znajdujących się w strefie płatnego parkowania będą wynosiły:
  • 3,00 zł - za pierwszą godzinę parkowania;
  • 3,50 zł - za drugą godzinę parkowania;
  • 4,20 zł - za trzecią godzinę parkowania;
  • 3,00 zł - za czwartą i kolejne godziny parkowania;
    
 • Za nieopłacony postój lub postój ponad czas opłacony w strefie płatnego parkowania będzie pobierana opłata dodatkową w wysokości 100 zł. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania.
   
 • W przypadku, gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie 7 dni od dnia wystawienia, to jej wysokość zostanie obniżona do kwoty 50,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podczas sesji Rady Miejskiej w Siewierzu w dniu 27 maja br. Radni przyjęli zmiany w zakresie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na Rynku w Siewierzu.

Projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/224/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposób ich pobierania został przyjęty większością głosów.

Nowe regulacje wprowadzają:

 1. zmianę stawek opłat:
  • 0,50 zł – za parkowanie do pół godziny
  • 1,00 zł – za pierwszą godzinę parkowania
  • 1,20 zł – za drugą godzinę parkowania
  • 1,40 zł – za trzecią godzinę parkowania
  • 1,00 zł – za czwartą i kolejne godziny parkowania;
 2.  zmianę godzin obowiązywania strefy płatnego parkowania – od 9.00 do 16.00;
 3. wprowadzenie dodatkowej formy płatności w postaci mobilnego systemu płatności – płatność dokonywana drogą elektroniczną przy użyciu aplikacji na smartfonie;
 4. wprowadzenie bezpłatnego postoju samochodów zaopatrzenia na czas realizacji dostawy do placówek handlowych i usługowych – do 30 minut.

Zmiany w zakresie funkcjonowania strefy wejdą w życie po upływie 14 dni od opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wprowadzenie od 19 kwietnia Strefy Płatnego Parkowania na siewierskim Rynku przyniosło efekt w postaci zwiększenia rotacji parkujących samochodów oraz uporządkowania ruchu w centrum miasta. Poprzez wprowadzone regulacje udało się wyeliminować zjawisko blokowania miejsc parkingowych przez wielogodzinne pozostawianie samochodów, czy to na czas pracy, czy też w celu przesiadki np. do komunikacji miejskiej. Obserwujemy, że takie samochody są obecnie pozostawiane na innych parkingach nieopodal Rynku.

Dzięki temu rozwiązaniu klienci uzyskali możliwość korzystania z miejsc parkingowych w pobliżu interesujących ich punktów handlowych i usługowych funkcjonujących na Rynku w Siewierzu.

Dotychczas znalezienie wolnego miejsca postojowego stanowiło problem i wiązało się z koniecznością wielokrotnego okrążania Rynku. Nierzadko nie udawało się go znaleźć, wobec czego kierowcy  pozostawiali auta w miejscach, gdzie obowiązywał zakaz parkowania, na przejściach dla pieszych, bądź też blokując wyjazd innym samochodom. Nie tylko utrudniało to bezpieczne poruszanie się na Rynku kierowców, rowerzystów czy też pieszych, ale dotykało również służb ratowniczych. Wielokrotnie wyjazd z remizy OSP na Rynku dla samochodów strażackich był utrudniony, a czasem wręcz niemożliwy, gdy samochody parkowały naprzeciwko bramy wyjazdowej i umiejscowionego tam znaku zakazu parkowania.

Z każdym kolejnym dniem funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania widać, że korzysta z niej coraz więcej samochodów, a kierowcy coraz sprawniej radzą sobie z obsługą parkomatów. Wyjście naprzeciw obawom poprzez wprowadzenie zmian - zmniejszenie stawki do symbolicznej złotówki, skrócenie czasu obowiązywania strefy oraz wprowadzenie płatności mobilnych - daje nadzieję, że problem parkowania na Rynku w Siewierzu zostanie trwale rozwiązany.