• 22
    KWI 2021

  • Kategoria:Miasto

    „Przywróćmy naszą Ziemię” – gminne obchody Światowego Dnia Ziemi 2021

W ramach gminnych obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 2021 odbył się 12. Gminny Konkurs Ekologiczny oraz 12. Gminna Konferencja Ekologiczna dla Młodzieży. Ze względu na trudny –  pandemiczny czas – oba wydarzenia miały postać zdalną. Organizatorem konkursu i konferencji były dwie szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciami objął Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, a patronat merytoryczny – Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne „WAWRZYNEK”.

12. Gminna Konferencja Ekologiczna dla Młodzieży, w wyjątkowej – zdalnej formule, odbyła się pod hasłem „Przywróćmy naszą Ziemię". Jej celem było upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej, poznanie zagrożeń środowiska naturalnego i rozbudzenie odpowiedzialności za jego stan oraz kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego.

W konferencji udział wzięli uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Pod opieką swoich nauczycieli przygotowali prezentacje multimedialne na następujące tematy:

Prezentacje zostały opublikowane w serwisie YouTube i można ich wysłuchać oraz obejrzeć je po kliknięciu w powyższe linki.

Celem 12. Gminnego Konkursu Ekologicznego było upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska w Gminie Siewierz, kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej przy równoczesnym rozwijaniu wrażliwości artystycznej, kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko, uświadomienie zagrożeń środowiska oraz docenianie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i estetycznych najbliższej okolicy. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Siewierz.

Komisja konkursowa oceniła prace uczniów pod kątem umiejętności obserwacji świata, pomysłowości, kreatywności, oryginalności, estetyki wykonania, ładunku emocjonalnego pracy oraz zgodności z tematem. Laureatami konkursu zostali:

W kategorii: praca plastyczna „Chcemy czystej Ziemi”w grupie uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej:

I miejsce – Zuzanna Wicik ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

II miejsce –Igor Kramarczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

III miejsce – Aleksandra Lenartowicz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

W kategorii: plakat „Kilka rad,jak przywrócić czystość Ziemi” w grupie uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej:

I miejsce – Jagoda Mizerska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

II miejsce –Konrad Górecki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

III miejsce – Fabian Wojdyła z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

W kategorii: praca przestrzenna „Ekologiczna ramka fotograficzna”w grupie uczniów klas 7 – 8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół  ponadpodstawowych:

I miejsce – Wiktoria Chałada z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu

II miejsce –Zofia Jędrzejczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

III miejsce – Emilia Leszczyńska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz upominki ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.

 

Katarzyna Nowak
Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne „WAWRZYNEK”