• 19
    MAJ 2021

  • Kategoria:Miasto, Ogłoszenia OPS

    Konsultacje społeczne

Kosnultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu w sprawie:

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania.