• 20
    LIS 2019

  • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

    Budowa parku miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej

 

Nazwa zadania:
Budowa parku miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej 

Zakres zadania: 

  • budowa ciągów pieszo-rowerowych z nawierzchnią mineralno-żywiczną wraz z 2 kładkami  dla pieszych nad rowem Jordan o łącznej długości prawie 600 metrów, 
  • budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy dydaktycznej, innych placów i nawierzchni  utwardzonych, w tym parkingu, oświetlenia oraz obiektów małej architektury, 
  • budowa plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, na który składają się: zielony tunel,  zielone igloo, wiata z ławostołami, ogrodzenie, donice drewniane oraz wszystkie urządzenia  edukacyjne i gry plenerowe. 

Zakończenie inwestycji: listopad 2019 r. 

Całkowity koszt inwestycji:5,1 mln zł   

Dofinansowanie: 2,7 mln zł w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz 0,5 mln zł w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności na rok 2019