• 30
    PAZ 2019

  • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brudzowicach oraz oddziału przedszkolnego w Dziewkach

Nazwa zadania:
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brudzowicach oraz oddziału przedszkolnego w Dziewkach

Zakres zadania:

  • modernizacja energetyczna budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach,
  • modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie starych kotłów węglowych na nowe kotły gazowe, ocieplenie dachu stropu poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja systemu oświetlenia poprzez zastosowanie opraw i żarówek LED,

Zakończenie inwestycji: październik 2019 r.

Całkowity koszt inwestycji: 1,96 mln zł

Dofinansowanie: 1,15 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego oraz 0,7 mln zł ze środków Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii