• 30
    GRU 2019

  • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

    Budowa mostu nad rzeką Mitręgą w ciągu ulicy Zagłębiowskiej w Siewierzu

Nazwa zadania:

Budowa mostu nad rzeką Mitręgą w ciągu ulicy Zagłębiowskiej w Siewierzu Inwestycja zrealizowana przez powiat będziński.

Zakończenie inwestycji: grudzień 2019 r.

Całkowity koszt inwestycji: 4,5 mln zł

Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego: 1 mln zł z budżetu Gminy Siewierz