• 14
  CZE 2021

 • Kategoria:Miasto

  Od 15 czerwca obowiązywać będą nowe stawki za parkowanie w Rynku

Od 15 czerwca w Strefie Płatnego Parkowania na Rynku w Siewierzu obowiązywać będą nowe stawki:

 • 0,50 zł – za parkowanie do pół godziny
 • 1,00 zł – za pierwszą godzinę parkowania
 • 1,20 zł – za drugą godzinę parkowania
 • 1,40 zł – za trzecią godzinę parkowania
 • 1,00 zł – za czwartą oraz kolejne godziny parkowania.

Ponadto wchodzące zmiany w zakresie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania obejmują:

 • zmianę godzin obowiązywania strefy płatnego parkowania – od 09:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku (w pozostałych godzinach, jak również w weekendy, parkowanie jest bezpłatne);
 • wprowadzenie dodatkowej formy płatności w postaci mobilnego systemu płatności – płatność dokonywana drogą elektroniczną przy użyciu aplikacji na smartfonie ("moBiLET");
 • wprowadzenie bezpłatnego postoju samochodów zaopatrzenia na czas realizacji dostawy do placówek handlowych i usługowych – do 30 minut.

Projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/224/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposób ich pobierania został przyjęty przez Radnych większością głosów podczas sesji Rady Miejskiej w Siewierzu w dniu 27 maja br.

Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje od 19 kwietnia br. Jej wprowadzenie przyczyniło się do zwiększenia rotacji samochodów parkujących na siewierskim Rynku i pozwoliło wyeliminować zjawisko wielogodzinnego blokowania miejsc parkingowych.