• 16
  CZE 2021

 • Kategoria:Miasto, PROGRAMY, STRATEGIE I POZOSTAŁE PLANY

  Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021 - 2027

Informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz został przygotowany projekt „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021-2027”. Strategia rozwoju jest podstawowym dokumentem samorządu, który określa obszary, cele i kierunki rozwoju wspólnoty samorządowej, w celu efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów do zaspokajania potrzeb mieszkańców. Ma również za zadanie określić obszary, które wymagają interwencji i podjęcia aktywności, w celu sprawnego działania gminy i wywiązywania się z zadań, które przed nią stoją.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących
Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021 - 2027

 

 1. Przedmiot konsultacji:
  Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021 - 2027
   
 2. Termin konsultacji:
  16.06.2021 r. do 30.06.2021 r.
   
 3. Uczestnicy:
  Mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz posiadający w dniu przeprowadzenia konsultacji  czynne prawo wyborcze do rady miejskiej.
   
 4. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:
  Urząd Miasta i Gminy Siewierz
  ul. Żwirki i Wigury 16
  42-470 Siewierz
   
 5. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
  Uwagi, opinie, propozycje mieszkańców dotyczące Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021 - 2027 można zgłaszać na formularzu ankietowym dostępnym na stronie internetowej www.siewierz.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz – w Punkcie Obsługi Interesanta. Wypełniony formularz można będzie złożyć w wersji papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz, osobiście w siedzibie Urzędu – w Punkcie Obsługi Interesanta lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: siewierz@siewierz.pl Ankiety anonimowe, niekompletne, niepoprawnie wypełnione nie będą rozpatrywane.