• 01
    SIE 2020

  • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

    Budowa drogi gminnej dojazdowej łączącej ul. Parkową z ul. Polną w Siewierzu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz przebudową sieci sanitarnych

Nazwa zadania:

Budowa drogi gminnej dojazdowej łączącej ul. Parkową z ul. Polną w Siewierzu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz przebudową sieci sanitarnych

Zakończenie inwestycji: sierpień 2020 r.

Całkowity koszt inwestycji: 1.2 mln zł

Dofinansowanie: 393.971,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych