• 23
    LIP 2021

  • Kategoria:Miasto

    Aktywny wypoczynek młodzieży podczas gminnych półkolonii

Przez pierwsze dwa tygodnie lipca w Gminie Siewierz odbywały się półkolonie zorganizowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Półkolonie zostały podzielone na dwa turnusy i łącznie wzięło w nich udział 90 dzieci.

W I turnusie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu, natomiast w II turnusie byli to uczniowie Szkoły Podstawowej w Brudzowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.

Głównym celem półkolonii było pokazanie dzieciom wielu możliwości aktywnego i przyjemnego spędzenia czasu wolnego, rozwój artystyczny i pobudzenie ich kreatywności, jak również kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez propagowanie czynnego i zdrowego stylu życia, rozwijanie ciekawości świata, wyrabianie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego i poznawania jego specyficznych cech, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody, kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników.

Uczestnicy w czasie trwania półkolonii brali udział w wielu ciekawych warsztatach, zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez panią psycholog Katarzynę Podsiadło, zajęciach literacko-plastycznych zorganizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Siewierzu i zajęciach rekreacyjno-sportowych. Warsztaty twórcze wpłynęły w znaczący sposób na rozwój wyobraźni wśród uczestników półkolonii. Pozwoliły uwierzyć we własne możliwości i zdolności. Sprawiły prawdziwą radość z własnoręcznego wykonania czegoś ładnego, czegoś własnego, natomiast uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej, grach i zabawach sportowych, dało możliwość przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji, współdziałania, poprawy tężyzny fizycznej i ogólnej sprawności organizmu. 

Oprócz powyższych zajęć, w czasie trwania półkolonii zostały zorganizowane wyjazdy m.in.: wycieczka do alpakarni ,,Alpaki z Jury” w Czekance, zwiedzanie ruin zamku siewierskiego oraz wyprawa do Manufaktury Słodyczy ,,Hokus Pokuss” i Etnopracowni w Żarkach.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w to, aby ten czas dzieci spędziły ciekawie DZIĘKUJĘMY!

Szczególne podziękowania należą się wychowawcom, którzy na półkoloniach z wielkim sercem opiekowali się dziećmi oraz prowadzili zajęcia, aby te mogły w atrakcyjny, aktywny i bezpieczny sposób spędzić czas na wypoczynku. Wychowawcami podczas pólkolonii byli:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego: mgr Monika Kleszcz, mgr Tymoteusz Terentowicz, Janina Dyrda.
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu: mgr Dagmara Małota-Machura
  • Szkoła Podstawowa w Brudzowicach: mgr Marlena Kuraś
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach: mgr Aleksandra Buła
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych: mgr Wioletta Szymiec

Kierownik wypoczynku: mgr Piotr Czoik