• 28
    LIP 2021

  • Kategoria:Miasto

    Trening sprawności syren alarmowych

Ogłoszenie

Informuje się mieszkańców Gminy Siewierz, że w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykrzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

W związku z powyższym na terenie gminy Siewierz, w ww. terminie i czasie zostaną włączone syreny alarmowe usytuowane na remizach OSP.

 

Burmistrz

mgr Zdzisław Banaś