• 11
    SIE 2021

  • Kategoria:Miasto

    Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze

Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny programu Czyste Powietrze

W związku z podpisanym przez Gminę Siewierz i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach porozumieniem na obsługę Programu priorytetowego Czyste Powietrze, w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz został utworzony punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze.

Godziny pracy punktu:

  • Poniedziałek: 13:30-15:30
  • Wtorek: 15:00-17:00
  • Środa: 13:30-15:30
  • Czwartek: 13:30-15:30
  • Piątek: 8:00-10:00

W przypadku chęci skorzystania z pomocy pracownika urzędu przy przygotowaniu i weryfikacji wniosku o dofinansowanie prosimy o wcześniejszy z nim kontakt pod nr tel. (32) 64 99 440 lub (32) 64 99 443, celem umówienia terminu spotkania.