• 07
    WRZ 2021

  • Kategoria:Miasto

    Siewierz głosuje w budżecie obywatelskim województwa śląskiego!

Zachęcamy do głosowania na dwa zadania z terenu gminy Siewierz
w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego województwa śląskiego.

Są to:

- Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z obiektów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu oraz jej podłączenie do istniejącej sieci miejskiej (zadanie z puli EKO).
- Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu (zadanie w podregionie 7).

 

Zagłosować można na obydwa projekty przyznając im po 3 punkty na stronie: https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

Głosowanie potrwa tylko do 19 września.