• 23
    WRZ 2021

  • Kategoria:Miasto, AKTUALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

    Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Siewierz, dnia 22.09.2021 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu
uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu

I. Przedmiot konsultacji:

  • projekt uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania.

II. Termin konsultacji:

od 01 października 2021 r. do 15 października 2021 r.

III. Uczestnicy:

Mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz posiadający w dniu ich przeprowadzenia prawo wyborcze do rady miejskiej.

IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

Urząd Miasta i Gminy Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42 – 470 Siewierz

V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Uwagi, opinie, propozycje mieszkańców dotyczące projektu uchwały będzie można zgłaszać na formularzu ankietowym dostępnym na stronie internetowej www.siewierz.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz – w Punkcie Obsługi Interesanta. Wypełniony formularz można będzie złożyć w wersji papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42 – 470 Siewierz, osobiście w siedzibie Urzędu – Punkt Obsługi Interesanta lub w wersji elektronicznej na adres email: siewierz@siewierz.pl.