• 30
    WRZ 2021

  • Kategoria:OPS - PROGRAM pomoc żywnościowa

    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020 - podsumowanie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020)
- Podprogram 2020 realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Z dniem 30 września br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu zakończył udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020) - Podprogram 2020.

Powyższy program realizowany był we współpracy z Związkiem Stowarzyszeń Śląskiego Banku Żywności (OPR) z siedzibą w Chorzowie ul. Janasa 15.

CELEM PROGRAMU było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – wrzesień 2021, a jej celami szczegółowymi było:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Pomoc kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogły zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiało do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Pomoc żywnościowa była bezpłatnie przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu w formie paczek żywnościowych.

Paczka żywnościowa składała się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmował artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG NA OSOBĘ
CUKIER BIAŁY 4 1 4,00
BURACZKI WIÓRKI 4 0,35 1,40
FASOLKA PO BRETOŃSKU 3 0,5 1,50
HERBATNIKI MAŚLANE 2 0,2 0,40
GROSZEK Z MARCHEWKĄ 8 0,4 3,20
MUS JABŁKOWY 2 0,72 1,44
KASZA JĘCZMIENNA 3 0,5 1,50
KONCENTRAT POMIDOROWY 7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY 10 0,5 5,00
MLEKO UHT 7 1 7,00
OLEJ RZEPAKOWY 4 1 4
PASZTET DROBIOWY 2 0,16 0,32
PŁATKI OWSIANE 2 0,5 1,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 5 0,3 1,50
FILET W OLEJU 7 0,17 1,19
RYŻ BIAŁY 2 1 2,00
SER PODPUSZCZKOWY 4 0,4 1,60
SZYNKA DROBIOWA 8 0,3 2,40
SZYNKA WIEPRZOWA 4 0,3 1,20
MIÓD NEKTAROWY 1 0,5 0,50
KAWA ZBOŻOWA 1 0,6 0,6

Z Podprogramu 2020 tut. Ośrodek pozyskał żywność w 7 dostawach w tonażu łącznie 10 467,37 kg o wartości 49 444,87 zł. W tej edycji nowością było uzyskanie z Banku Żywności dodatkowo mix spożywczy oraz gruszki.

W ramach Podprogramu 2020 artykuły spożywcze przekazywane były 205 osobom z terenu Miasta i Gminy Siewierz.

W ramach PO PŻ Podprogram 2020 prowadziliśmy działania włączenia społecznego (tzw. środki towarzyszące). Celem ich było włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowaniu społeczności lokalnych, pomoc towarzysząca niezbędna dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych odbiorców pomocy (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), a także wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Odbyły się warsztaty żywieniowo dietetyczne. Organizatorem warsztatów był Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności w Chorzowie.

W okresie od 18 stycznia br. do 30 stycznia br. Ośrodek Pomocy Społecznej wziął udział w akcji pn #TVN Pomagajmy Sobie.
Akcja polegała na przekazywaniu 50 mieszkańcom z terenu gminy Siewierz gorącego posiłku w formie obiadu przygotowanego przez restaurację wytypowaną przez telewizję TVN.
Łącznie wydano 650 posiłków w formie zupy i drugiego dania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu pragnie złożyć podziękowania Zarządowi i pracownikom Związku Stowarzyszeń Śląskiego Banku Żywności oraz druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy za dotychczasową efektywną współpracę.

Z uwagi na to, że wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja PO PŻ osoby zainteresowane, a spełniające wymogi uprawniające do odbioru żywności mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu osobiście bądź telefonicznie celem wstępnego wpisania się na listę osób uprawnionych.

Telefony 32 64 99 495, 32 67 41 683.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siewierzu