• 18
    PAZ 2021

  • Kategoria:Miasto

    Tężnia solankowa powstanie w Parku Miejskim w Siewierzu

W dniu 13 września 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego w Siewierzu.

Projektant - firma Baaza Studio Projektowe Wojciech Pasterny z Czeladzi - przedstawił dwie koncepcje, z których Gmina Siewierz wybrała jeden wariant projektu tężni solankowej. Obiekt będzie zaprojektowany w stylu nowoczesnym i nawiązującym do istniejących obiektów na terenie Parku Miejskiego. Zakres dokumentacji obejmuje zaprojektowanie tężni solankowej wraz infrastrukturą towarzyszącą tj. ławki, leżaki, stojaki na rowery, kosze na śmieci.

Tężnia zaprojektowana będzie jako asymetryczny, prostopadłościenny obiekt na rzucie trapezu. Do obiektu z każdej strony przylegać ma ażurowa pergola wykonana z drewna, zwężająca się stopniowo w jednym kierunku. Na górną część pergoli składać się będą poziome belki zapewniające zacienienie w upalne dni.

Tężnia projektowana jest w konstrukcji z drewna iglastego modrzewiowego, wypełnionej odpowiednio ułożonymi i zagęszczonymi gałęziami z krzewów tarniny i z zadaszeniem przykrytym gontem bitumicznym. Pod pergolą zamontowane zostaną ławki oraz punktowe oświetlenie tężni i pergoli. W pobliżu tężni przewiduje się nasadzenia roślinności ozdobnej odpornej na działanie aerozolu solanki.

Z ławek wokół samej tężni jednocześnie korzystać będzie mogło minimum 40 osób, a dodatkowo około 20 osób w strefie pergoli.

Tężnia będzie pełnić funkcję rekreacyjną, turystyczną oraz leczniczą, w szczególności górnych dróg oddechowych, zatok i płuc.

Koszt dokumentacji wynosi 60.000,00 zł. Termin wykonania dokumentacji projektowej został ustalony na dzień 13 grudnia 2021 r.