• 19
    PAZ 2021

  • Kategoria:Miasto

    Powstanie projekt świetlicy wiejskiej w Warężynie

W dniu 4 października 2021 r. Gmina Siewierz podpisała umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Warężynie wraz z zagospodarowaniem terenu, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Projektanci tj. GRZYBUD Paweł Grzybek z Radomska rozpoczęli proces projektowania, Gmina Siewierz oczekuje na przedstawienie koncepcji.

Zakres opracowania zgodnie z umową obejmuje budynek parterowy składający się z m. in.: sali świetlicy, kuchni wraz z zapleczem kuchennym, toalety, pomieszczenia biurowego, toalety dostępnej z zewnątrz wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami i z przyłączami (w tym także instalacja solarna i fotowoltaiczna).

Przedmiot zamówienia zawiera również zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z miejscami parkingowymi (w tym dla osób niepełnosprawnych), energooszczędnym oświetleniem budynku i terenu, dojściem i dojazdem do budynku oraz zjazdem z drogi publicznej.

Termin realizacji przedmiotu umowy to 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czyli do 4 kwietnia 2022 r.