• 20
    PAZ 2021

  • Kategoria:Miasto

    Nowa nakładka asfaltowa na ulicy Sikorskiego w Siewierzu

Kończy się inwestycja polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej na ulicy Sikorskiego w Siewierzu. Realizacja zadania poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz użytkowników drogi dojeżdżających do nowego przedszkola i żłobka.

Wykonawca - firma PRDM Sp. z o.o. z Lelowa - wykonał frezowanie nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni jezdni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, ułożenie obrzeży betonowych i ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm.

Przed rozpoczęciem prac bitumicznych Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu uzupełnił oraz zagęścił podbudowę drogową z kruszywa w miejscu wykonanych wcześniej przyłączy wodociągowych.

Aktualnie trwają prace porządkowe. Wartość wykonanych robót to prawie 96.949,95 złotych.

Ponadto informujemy, że Gmina Siewierz złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania polegającego na kompleksowej przebudowie nawierzchni jezdni na ulicach Sikorskiego oraz Targowej, przebudowie zjazdów indywidualnych do posesji, budowie oraz przebudowie chodników, budowie ścieżki pieszo-rowerowej, budowie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.