• 25
    PAZ 2021

  • Kategoria:Miasto

    Gmina Siewierz otrzyma dofinansowanie na budowę drogi na ul. Chabrowej w Siewierzu

zdjęcie

W ramach pierwszego naboru na dofinansowanie samorządowych inwestycji z rządowego funduszu „Polski Ład”, Gmina Siewierz złożyła w lipcu 2021 roku trzy wnioski na realizację następujących zadań:

  • Budowa dróg gminnych w dzielnicy Siewierz Jeziorna (ul. Nowomiejska, Dobrej Nadziei) oraz sołectwie Tuliszów (ul. Szeroka, Radosna, Gwiezdna); szacowana wartość zadania: 15,2 mln zł.
  • Budowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej; szacowana wartość zadania: 35 mln zł.
  • Budowa drogi gminnej na ul. Chabrowej w Siewierzu, szacowana wartość zadania: 4,1 mln zł.

W dniu 25 października 2021 r. ogłoszone zostały wyniki naboru. Gmina Siewierz otrzyma dofinansowanie w wysokości 3.895.000,00 złotych na budowę drogi na ul. Chabrowej w Siewierzu.

Zadanie obejmować będzie rozbudowę drogi na długości 701 metrów wraz z budową odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ujednolicenie szerokości jezdni, budowę chodnika i ścieżki rowerowej.

Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową i ostateczne pozwolenie na realizację uzyskane w 2019 r. Planowany termin realizacji zadania to 2022-2023 rok.