• 28
  PAZ 2021

 • Kategoria:Miasto

  Wkrótce nowe dowody osobiste

Od poniedziałku 8 listopada 2021 roku będzie można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną.

W nowym dowodzie – poza odciskami palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu (w warstwie graficznej) - będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się m. in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).

Dowód osobisty 2021 - awers

Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców i wzoru podpisu) oraz odbiór dokumentu będzie wymagało wizyty w urzędzie. Po wprowadzeniu nowych dokumentów, składanie online wniosku o dowód osobisty, będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia (od nich odciski palców nie będą pobierane). Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia i na 5 lat dla osób do 12. roku życia.

W związku z nowymi procedurami przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego i odbioru nowych dokumentów prosimy o przychodzenie w powyższych sprawach nie później niż na 30 minut przed zamknięciem urzędu.

Przypominamy, że nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu jego ważności.

Dowód osobisty 2021 - rewers

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
w trybie art. 26 ustawy o dowodach osobistych
– procedura mobilna Powiat Będziński

Każdy obywatel polski (wnioskodawca), który nie może złożyć osobiście w urzędzie wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody i przebywa na terenie Powiatu Będzińskiego powiadamia Urząd Miejski w Będzinie.
 

Pracownik tut. urzędu po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistnienia jednego z ww. przypadków zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. Jeżeli okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku to odmawia się jego przyjęcia w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się o konieczności złożenia wniosku osobiście.
 

W przypadku potrzeby złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie art. 26 ustawy o dowodach osobistych przez osoby przebywające na obszarze Powiatu Będzińskiego proszę o kontakt:

 • z Urzędem Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, pok. 23-24 (parter), tel. 32 267 91 26, e-mail: wso26@um.bedzin.pl lub
 • bezpośrednio z urzędem gminy/ miasta w miejscowości swojego przebywania.

 

Plakat informujący o nowych dowodach osobistych 2021

Logo - Związek Banków Polskich

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

 1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków dostępna jest tutaj: https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/).
  • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
  • Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
  • Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
 2. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
 3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu
  • informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl