• 08
    GRU 2021

  • Kategoria:Miasto

    Wybrano wykonawcę na dokończenie przebudowy ul. Krakowskiej w Siewierzu

W dniu 8 grudnia br. Gmina Siewierz zawarła umowę z firmą „P.H.U. LARIX Sp. z o.o.” z siedzibą w Lublińcu na dokończenie przebudowy ulicy Krakowskiej w Siewierzu.

zdjęcie

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie zadania pn. „Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu” polegającego na przebudowie układu drogowego ulicy Krakowskiej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Ludową i ul. Stoczkową, wraz z przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej.

W ramach inwestycji Wykonawca m.in. dokończy wykonywanie warstw konstrukcyjnych drogi, wykona nawierzchnię jezdni oraz nowe chodniki wraz ze zjazdami. Dokończona zostanie budowa nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego z lampami ulicznymi typu parkowego. W zakresie sieci podziemnych, dokończona zostanie budowa kanalizacji deszczowej. Wykonawca przebuduje fragment sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Ludowej oraz dokończy przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na całym odcinku ul. Krakowskiej.

Po zakończeniu zadania Wykonawca wprowadzi docelową organizację ruchu. Ponadto zagospodarowany zostanie skwer pomiędzy ul. Krakowską i ul. Ludową. W tym miejscu powstanie nowa, przyjazna przestrzeń publiczna w centrum miasta z elementami małej architektury, drzewami i „zieloną ścianą” w formie paneli roślinnych.

Inwestycja została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wykonawca zobowiązał się zakończyć prace do dnia 8 lipca 2022 r. Koszt robót w ramach dokończenia budowy wyniesie 5.198.134,52 zł brutto.