• 30
  LIP 2021

 • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

  BUDOWA NOWOCZESNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ORAZ ŻŁOBKA W SIEWIERZU

Nazwa zadania:

Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu oraz żłobkiem

Zakres zadania:

 • Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami, niezbędnymi przyłączami, kolektorem kanalizacji deszczowej, placem zabaw, budową nawierzchni oraz niezbędnych elementów zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej.
 • Obiekt przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Koszt budowy przedszkola i żłobka: 17,4 mln zł

Wkład finansowych samorządu Miasta i Gminy Siewierz:13,85 mln zł

Dofinansowanie: 

 • 1,2 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO   Województwa   Śląskiego   na   lata  2014 - 2020 . 
 • 1,55 mln zł ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 na budowę przedszkola
 • 145 tys zł ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisiji w roku 2021 na budowę ogniw fotovoltaicznych na budynku przedszkola
 • 649 tys zł ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu Maluch+ 2020 na budowę oraz zakup wyposażenia żłobka

 

Zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu - lipiec 2021 r.

Otwarcie placówki: 1 września 2021 r.