• 25
    MAR 2022

  • Kategoria:Miasto

    PAMIĘTAJ, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Ważne: Niezłożenie deklaracji będzie karane mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5000 zł.

Ulotka CEEB

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow