• 17
    MAJ 2022

  • Kategoria:Miasto

    Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

zdjęcie

Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki było w dniu 17 maja br. miejscem zmagań uczestników gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”. Do tegorocznej edycji turnieju zgłoszeni zostali uczestnicy reprezentujący placówki szkolne, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy. Do rywalizacji w turnieju uczestnicy przystąpili w trzech kategoriach wiekowych: Gr. I – uczniowie szkól podstawowych klasy I-VI, Gr. II – uczniowie szkól podstawowych klasy VII – VIII oraz Gr. III – uczniowie szkół ponad podstawowych.

W pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z zestawem pytań testowych przygotowanych przez KP PSP w Będzinie. Zgodnie z regulaminem do etapu ustnego zakwalifikowało się po 5 uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy otrzymali największa liczbę punktów. W części ustnej każdy z finalistów odpowiadał na trzy pytania z wylosowanego zestawu pytań. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało jury pod przewodnictwem przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie kpt. Krystiana Biesiadeckiego.

Wyniki eliminacji przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa

I miejsce – Marcin Góra - OSP Dziewki

II miejsce – Wiktor Musialik - Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

III miejsce – Wiktoria Katolik - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach

IV miejsce – Jakub Cesak - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

V miejsce – Magdalena Bensel - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

 

II grupa wiekowa

I miejsce – Patrycja Łukasik - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

II miejsce – Oliwia Antkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

III miejsce – Maria Jędrzejewska - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach

IV miejsce – Zuzanna Stawicka - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach

V miejsce – Jakub Gryczka - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

 

III grupa wiekowa

I miejsce – Magdalena Borówka - OSP Żelisławice

II miejsce – Przemysław Merta - OSP Żelisławice

III miejsce – Marta Góra - OSP Dziewki

IV miejsce – Kacper Roch - OSP Żelisławice

V miejsce – Paulina Kaczmarek - ZSOiT  im. Jana Pawła II w Siewierzu

Po ogłoszeniu wyników odbyła się krótka ceremonia wręczenia dyplomów oraz nagród rzeczowych. Laureaci pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach wiekowych gminnych eliminacji turnieju otrzymali prawo uczestnictwa w rozgrywkach na szczeblu powiatowym, które odbędą się również w Siewierzu w dniu 18 maja br. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w eliminacjach powiatowych oraz awansu do rozgrywek wojewódzkich, a także krajowych.