• 18
    MAJ 2022

  • Kategoria:Miasto

    Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Wysoki poziom wiedzy zaprezentowali uczestnicy Powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które miały miejsce 18 maja w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Zgodnie z regulaminem, prawo uczestnictwa w eliminacjach na poziomie powiatowym uzyskali zdobywcy trzech pierwszych miejsc w swoich grupach wiekowych w eliminacjach gminnych.

Łącznie do eliminacji powiatowych zgłoszonych zostało 22 uczestników. Wśród licznie zgromadzonych opiekunów, rodziców i przedstawicieli jednostek OSP obecni byli: Poseł na Sejm RP Pani Barbara Dolniak, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Radny Rady Powiatu Będzińskiego dh Rafał Kocot, Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, przedstawiciel Nadleśnictwa Siewierz Radosław Kubik, Komendant Komisariatu Policji w Siewierzu podinsp. Rafał Bański, Komendant Powiatowy PSP w Będzinie mł. bryg. Arkadiusz Spera oraz Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Będzinie, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało jury w składzie st. kpt. Krystian Biesiadecki – przewodniczący, dh Olga Brzozowska, dh Sylwia Filipczyk, dh Andrzej Machura oraz dh Mariusz Myrta. Po części pisemnej składającej się z zestawu pytań testowych, uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze sprzętem stanowiącym wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu. Do finału ustnego zakwalifikowani zostali zdobywcy pięciu pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej.

Wyniki końcowe kwalifikacji przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa I miejsce – Wiktoria Katolik - ZSP Żelisławice gm. Siewierz, II miejsce – Marcin Góra – OSP Dziewki gm. Siewierz, III miejsce – Wiktor Musialik - SP nr w Brudzowicach gm. Siewierz, IV miejsce – Wojciech Nadolski - SP w Siemoni gm. Bobrowniki, V miejsce – Jakub Dulik – ZSP w Dobieszowicach gm. Bobrowniki

II grupa wiekowa I miejsce – Maria Jędrzejewska - ZSP Żelisławice gm. Siewierz, II miejsce – Oliwia Antkiewicz – SP nr 1w Siewierzu gm. Siewierz, III miejsce – Patrycja Łukasik – ZSP w Wojkowicach Kościelnych gm. Siewierz, IV miejsce – Lena Mitas - ZSP w Dobieszowicach gm. Bobrowniki, V miejsce – Lena Krawczyk – ZSP w Dobieszowicach gm. Bobrowniki

III grupa wiekowa I miejsce – Magdalena Borówka - OSP Żelisławice gm. Siewierz, II miejsce – Marta Góra - OSP Dziewki gm. Siewierz, III miejsce – Przemysław Merta - OSP Żelisławice gm. Siewierz, IV miejsce – Dominik Kasza - OSP Bobrowniki gm. Bobrowniki, V miejsce – Dominika Bogórska - OSP Bobrowniki gm. Bobrowniki

Powyższe wyniki potwierdzają wysoki poziom wiedzy i wyszkolenia reprezentantów Gminy Siewierz. Uzyskane lokaty to efekt dużego wysiłku młodzieży, jak również nauczycieli i opiekunów, którzy w odpowiedni sposób zachęcają do podwyższania wiedzy w tym zakresie. Nie bez znaczenia pozostaje działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których młodzież może rozwijać swoje pasje i zainteresowania nie tylko w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Na szczególne uznanie zasługują reprezentanci Gminy Siewierz zdobywcy pierwszych miejsc: Wiktoria Katolik i Maria Jędrzejewska - ZSP Żelisławice oraz Magdalena Borówka z OSP Żelisławice którzy będą reprezentowali powiat będziński w Finale Wojewódzkim OTWP w dniu 21 maja br. w Opatowie w powiecie kłobuckim.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Będzinie, Starostwo Powiatowe oraz Nadleśnictwo Siewierz. Patronat nad turniejem objął Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.