• 23
    CZE 2022

  • Kategoria:Miasto, OPS - aktualności, Ogłoszenia OPS

    UWAGA – Informacja dot. 500+

UWAGA – Informacja dot. 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, iż od 1 stycznia 2022r. w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, Jednostką odpowiedzialną za realizacje Programu „Rodzina 500+” w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 2022 r. aby otrzymać świadczenie wychowawcze na dziecko należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko i wyłącznie elektronicznie poprzez: portal PUE ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.

Wszelkie informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są pod linkiem:
https://www.zus.pl/-/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu był Jednostką odpowiedzialną za realizacje Programu „Rodzina 500+” do dnia 31.05.2022r. w zakresie spraw z wniosków złożonych do dnia 31.12.2021r.

Przypominamy, że od 01.06.2022r. Organem właściwym dla spraw z zakresu świadczeń wychowawczych 500+ jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W sprawach związanych z realizacją programu Rodzina 500+ prosimy kontaktować się z ZUS – tel. 22 560 16 00