• 29
    CZE 2022

  • Kategoria:Miasto, OPS - aktualności

    Opaski bezpieczeństwa trafiły do seniorów z Miasta i Gminy Siewierz

Opaski bezpieczeństwa trafiły do seniorów z Miasta i Gminy Siewierz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu realizuje rządowy program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

W ramach programu 16 seniorów naszej Gminy, po przeprowadzonym szkoleniu, otrzymało elektroniczne opaski monitorujące stan zdrowia wraz z instrukcją użytkowania. Pierwsi seniorzy zostali objęci monitoringiem w ramach teleopieki już od czerwca br.

Elektroniczna bransoletka, wyglądem przypominająca zegarek, posiada wbudowaną kartę SIM, mikrofon i głośnik, dzięki czemu pozwala nie tylko na swobodną rozmowę, a także za pomocą przycisku SOS łączy się z Centrum Teleopieki i uzyskuje niezwłoczną pomoc.

Oprócz tego opaska ma wbudowany lokalizator GPS, pomagający namierzyć osobę potrzebującą pomocy. Posiada także specjalny detektor upadku – jeśli użytkownik upadnie, np. wskutek utraty przytomności opaska wyśle sygnał SOS a Centrum Teleopieki podejmie natychmiastowe działania.

Opaska w żaden sposób nie ogranicza codziennego funkcjonowania jej użytkownika i nie inwigiluje jego poczynań. Rolą systemu, dzięki któremu funkcjonuje, jest wyłącznie funkcja pomocowa w czasie kryzysu zdrowotnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, że nadal trwa rekrutacja do programu. Zgłoszenia do programu odbywają się poprzez złożenie karty zgłoszenia, którą można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu, ul. Żwirki i Wigury 16 lub ze strony internetowej www.siewierz.pl/aktualnosci/11192-nabor-wnioskow-do-udzialu-w-programie-ministerstwa-rodziny-i-polityki-spolecznej.

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać pod numerem telefonu 32 67 41 683 lub 32 64 99 491