• 20
    GRU 2021

  • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

    Budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Bema w Siewierzu

Zakres zadania: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego, składającego się z 16 mieszkań socjalnych, 16 komórek lokatorskich oraz innych pomieszczeń gospodarczych i technicznych wraz z niezbędnymi sieciami i przyłączami oraz instalacjami, zagospodarowaniem zieleni, ogrodzeniem i oświetleniem terenu.

Koszt zadania: 3,15 mln zł.

Dofinansowanie: 2,3 mln zł z Funduszu Dopłat.

Zakończenie inwestycji: grudzień 2021 r.