• 04
    SIE 2022

  • Kategoria:Miasto

    MIASTO i GMINA SIEWIERZ w rankingach „Wspólnoty”

MIASTO i GMINA SIEWIERZ w rankingach „Wspólnoty”

Na łamach „Wspólnoty” – pisma samorządu terytorialnego ukazały się wyniki rankingu zamożności samorządów za 2021 rok. Zostały wyliczone na podstawie wpływających do budżetu dochodów, po odjęciu składek przekazywanych przez samorządy w związku z subwencją równoważącą tzw. janosikowego, które w ubiegłym roku płaciło ok. 130 samorządów. Ponadto do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych, aby porównać faktyczną zamożność, a nie efekty podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej. Skorygowane w ten sposób dochody zostały podzielone przez liczbę ludności w poszczególnych gminach. W wyniku zastosowanych kryteriów gmina Siewierz znalazła się na 59 miejscu w kategorii „miasta inne” w skali kraju, z zamożnością per capita w wysokości 4.869,73 zł, wyprzedzając przy tym wiele gmin w województwie śląskim.

Również na wysokim, bo 84 miejscu w skali kraju w kategorii „miasta inne” uplasowała się gmina Siewierz w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2017 – 2019, opublikowanym przez „Wspólnotę”. W tym rankingu wzięto pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w przeciągu 3 lat przez 606 gmin. Uzyskany przez gminę Siewierz poziom średnich wydatków inwestycyjnych per capita w wysokości 1.308,19 zł w latach 2017 – 2019 pozwolił na zajęcie wysokiej pozycji na tle innych gmin.

Osiągane wyniki, wyliczane przez zewnętrzne jednostki na podstawie danych z budżetu gminy, potwierdzają mocną pozycję gminy Siewierz tak na tle województwa jak i w skali całego kraju.

Szczegółowe dane rankingów można sprawdzić pod adresem:https://wspolnota.org.pl/rankingi