• 10
    SIE 2022

  • Kategoria:Miasto

    Powstanie nowa droga dojazdowa do gruntów rolnych w Żelisławicach

W dniu 9 sierpnia br. zawarta została umowa na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żelisławicach w Gminie Siewierz. Wykonawcą zadania jest firma: Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” z siedzibą w Boronowie.

zdjęcie

W wyniku inwestycji powstanie droga dojazdowa z nawierzchni asfaltowej i z poboczami z kruszywa. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wyniesie 688.242,79 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania ze środków budżetu Województwa Śląskiego na rok 2022 w kwocie 235.200,00 zł.

Termin realizacji robót ustalono do dnia 9 października 2022 r. Istniejąca nawierzchnia wydłuża czas przejazdu i stwarza niebezpieczeństwo wypadków. Budowa nowej drogi zapewni sprawne przemieszczanie się celem dojazdu do gruntów rolnych i wyeliminuje istniejące zagrożenia dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii.