• 11
    SIE 2022

  • Kategoria:Miasto

    Zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Gołuchowicach

Zakończono prace polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w Gołuchowicach. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową przez Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu. Łączny koszt całości zadania wyniósł 622.401,97 zł brutto. Miejsce służy już mieszkańcom do aktywnego spędzania wolnego czasu w bezpiecznych warunkach.

Zakres prac obejmował budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej, szerokości 4 m, długości 871 m, na podbudowie, z krawężnikami, wraz z wycinką drzew, zagospodarowaniem zieleni, wykonaniem odwodnienia liniowego w miejscach dwóch przegłębień niwelaty ścieżki o długości około 10 m oraz wykonaniem docelowej organizacji ruchu. Wykonawca był również zobowiązany do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa pełni funkcję rekreacyjną i wypoczynkową oraz uzupełnia znajdującą się nieopodal bazę sportową.