• 26
    WRZ 2022

  • Kategoria:Miasto

    Ćwiczenia strażackie w Gminie Siewierz

W sobotę 24 września nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim odbywały się ćwiczenia strażackie jednostek OSP z Gminy Siewierz pod kryptonimem "Powódź 2022".

Przygotowane zadania opracował Komendant gminny ds. ochrony przeciwpożarowej st. kpt. Andrzej Machura, a nad całością czuwał Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania strażaków OSP do działań ratowniczych podczas wystąpienia podtopień i powodzi, sprawdzenie zasad alarmowania i poprawności działania systemów alarmowych, doskonalenie technik sprawiania zapór przeciwpowodziowych napełnianych wodą, doskonalenie umiejętności podejmowania tonącego przy użyciu łodzi motorowych oraz weryfikacja umiejętności dostarczania wody na duże odległości - mówił Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, a zarazem Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Z OSP RP w Siewierzu dh Zdzisław Banaś.

W ćwiczeniach wzięło udział 11 jednostek OSP i 80 druhen i druhów strażaków. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i udział w ćwiczeniach.