• 27
    WRZ 2022

  • Kategoria:Miasto

    Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

27 września 2022 r. członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu świętowali jubileusz 10-lecia działalności. 

Już po raz 10-ty w Siewierzu wybrzmiał studencki hymn „Gaudeamus igitur”, czym zainaugurowano nowy rok akademicki i kulturalny. Uroczyste spotkanie rozpoczął występ działającej w strukturach UTW grupy tanecznej WOKADER. 

Następnie prowadzący uroczystość Grzegorz Węglarz przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Senator RP Beata Małecka-Libera, Posłowie na Sejm RP Barbara Dolniak i Waldemar Andzel, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Mucha, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Bochenek.

Prezes Stowarzyszenia Grażyna Czerwińska podziękowała za wsparcie osobom zaangażowanym w rozwój UTW, a w szczególności Burmistrzowi Zdzisławowi Banasiowi za inicjatywę powołania Uniwersytetu, samorządowi Gminy Siewierz oraz wszystkim darczyńcom, którzy wsparli organizację jubileuszu. 

Specjalne podziękowania w formie statuetek czekały również na najwytrwalszych słuchaczy Uniwersytetu, którzy od początku uczestniczą w jego działalności, a są to aż 53 osoby. 

Z okazji jubileuszu stowarzyszenie wydało okolicznościowy album fotograficzny, podsumowujący dziesięcioletnią działalność. Jego autorką jest słuchaczka UTW Bożena Duda. Album zawiera podsumowanie działalności UTW, spotkań, warsztatów i wyjazdów. Otrzymał go każdy ze studentów, a sfinansowany został dzięki darczyńcom. 

Barbara Totoń podsumowała również działalność edukacyjną stowarzyszenia, na którą złożyły się wykłady ponad 80 profesorów i wykładowców z wielu dziedzin. Najczęściej dotyczyły one jednak sfery medycyny, prawa i podróży.

Następnie publiczność obejrzała komediowy spektakl teatralny przygotowany przez grupę teatralną APOGEUM, w której skład wchodzą członkowie siewierskiego UTW. Spektakl według scenariusza Zlatko Kraljicia wyreżyserował Grzegorz Węglarz.

Podczas uroczystego spotkania jubilaci przyjmowali również  okolicznościowe życzenia i gratulacje od przybyłych gości. Nie zabrakło także tortu. 

- Życzę, aby grono sympatyków i członków Waszego Uniwersytetu stale się powiększało. Życzę również zdrowia i wytrwałości, abyście spotykali się na kolejnych spotkaniach pełnych energii i twórczych pomysłów. Bawcie się dobrze, uczcie się dużo, by w tym gronie, a może i większym spotkać się na jubileuszu za kolejne 10 lat - życzyła Poseł Barbara Dolniak.