• 28
    WRZ 2022

  • Kategoria:Miasto

    Zakończono budowę drogi dojazdowej do pól w Żelisławicach

W ramach zadania wybudowano drogę o długości 840 mb i szerokości od 4 do 5 m. Szerokość drogi uwarunkowana była szerokością działki drogowej. Prowadzone prace obejmowały korytowanie działki drogowej, następnie usypanie i zagęszczenie warstwy z kruszywa do grubości 20 cm, kolejno położono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 6 cm, na której ułożono warstwę ścieralną o grubości 4 cm. Po ułożeniu nakładki asfaltowej usypano i zagęszczono pobocza.

Przeprowadzone roboty budowlane nie zmieniły istniejącego układu komunikacyjnego, jednak zdecydowanie poprawiły komfort poruszania się po wybudowanej drodze, a nade wszystko poprawiły bezpieczeństwa uczestników ruchu. Na budowę drogi Gmina Siewierz uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego na rok 2022 w wysokości 235.200,00 zł.

Wykonawca robót został ustalony w drodze przetargu. Najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi przedłożyła Firma P.U.H. „DOMAX” – Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie na kwotę 688.242.79 zł. Termin zakończenia budowy drogi, zgodnie z podpisaną umową, ustalono na dzień 9 października 2022 roku.

Budowę drogi zakończono dwa tygodnie przed terminem. W dniu 26 września 2022 roku komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dokonała odbioru wybudowanej drogi dojazdowej do pól w Żelisławicach.