• 23
    LIS 2022

  • Kategoria:Miasto

    Remont budynku gminnego w Kuźnicy Warężyńskiej

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek z siedzibą w Gliwicach - zgłosił do odbioru prace remontowe polegające na poprawieniu efektywności energetycznej budynku gminnego położonego w Kuźnicy Warężyńskiej.

Zakres prac obejmował docieplenie ścian zewnętrznych budynku, jak również ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwilgociową. Docieplony został dach i strop poddasza, wymieniono orynnowania i spusty. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na energooszczędną. Wyremontowano kominy i schody oraz wymieniono zbiornik na nieczystości ciekłe. Wokół budynku zainstalowano monitoring, w oknach zamontowano rolety a na budynku wykonano oświetlenie zewnętrzne.

Przeprowadzone prace miały na celu zmniejszenie utraty ciepła w budynku a tym samym poprawę efektywności cieplnej obiektu. Realizacja zadania miała także na celu znaczną poprawę bezpieczeństwa zarówno wokół budynku, jak i pobliskiego placu zabaw oraz boiska. Wykonawca został również zobowiązany do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

Wartość umowy obejmowała kwotę 709.685,79 złotych brutto. Inwestycja została dofinansowana w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2022 ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.