• 17
    LIS 2022

  • Kategoria:Ogłoszenia i informacje urzędowe

    Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz informuje

Informacja
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz informuje, iż w terminie od 10.11.2022 r. do 30.11.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz przy ulicy Żwirki i Wigury 16, zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu. Wykaz ten został zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej bip.siewierz.pl.