• 21
    LIS 2022

  • Kategoria:Ogłoszenia UTW

    Wybrano nowy skład zarządu UTW Siewierz

SKŁAD ZARZĄDU UTW SIEWIERZ

Wybrany na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 2 listopada 2022.

Barbara Totoń – prezes Zarządu

Bożena Duda – wiceprezes Zarządu

Halina Młyńczak – sekretarz Zarządu

Lidia Siegmund – skarbnik Zarządu

Gabriela Rutkowska – członek Zarządu

Olga Zaremba – członek Zarządu

Małgorzata Kopij – członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Celina Janas – przewodnicząca

Magdalena Pietrusa Oleksik – z-ca przewodniczącej

Janina Goławska - członek