• 25
    LIS 2022

  • Kategoria:Miasto

    Redukuj swoje odpady w życiu codziennym!

Redukuj swoje odpady w życiu codziennym!!!

W związku z trwającym Europejskim Tygodniem Redukcji Odpadów zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców do wspólnego podejmowania działań w ramach zasady 3 x R:

  • Reduce (redukuj) – ograniczaj wytwarzanie odpadów przez świadome wybory!
  • Reuse (ponownie używaj) – bądź kreatywny, staraj się wykorzystywać ponownie przedmioty i opakowania!
  • Recycle (poddawaj recyklingowi) – recykling rozpoczyna się już przy śmietniku, segreguj właściwie śmieci!

Wspólnie zadbajmy o nasze środowisko!