• 24
    LIS 2022

  • Kategoria:Miasto

    Burmistrz Zdzisław Banaś we władzach Zarządu Głównego Z OSP RP

XV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbył się w dniu 1 października br. w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze w Otrębusach. Uczestniczyli w nim delegaci, strażackie delegacje zagraniczne, zaproszeni goście oraz delegacje strażaków z całego kraju. Zjazd wybrał nowe władze, uchwalił program, kierunki działania Związku OSP RP na kadencję 2022-2027 oraz strategię Florian 2050. Zjazd był również okazją do podsumowania obchodów 100-lecia Związku.

Podczas obrad przyjęto uchwały o powołaniu i zatwierdzeniu składu Zarządu Głównego, odbyły się głosowania nad uchwałami w sprawach: liczby członków i składu Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP oraz Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP. Następnie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego ZOSP RP, podczas którego wybrano prezesa i skład prezydium. Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wybrany został ponownie dh Waldemar Pawlak.

W skład prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP wybrany został Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach dh Zdzisław Banaś.

Podczas obrad zjazdu odbyła się dyskusja nad programem i kierunkami działania Związku OSP RP na kadencję 2022-2027, strategią „Florian 2050” oraz proponowanych zmian w statucie ZOSP RP. XV Zjazd Krajowy ZOSP RP jednogłośnie uchwalił strategię Związku OSP RP Florian 2050. Strategia Związku prezentuje misję, wizję, obszary strategiczne z celami i kierunkami strategicznymi, sposób jej wdrażania, monitoringu i ewaluacji oraz harmonogram realizacji. Misją Związku w myśl strategii jest aktywne uczestnictwo w systemie ratowania ludzi i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna.

Andrzej Machura
Komendant Gminny ds. Ochrony Przeciwpożarowej