• 28
    LIS 2022

  • Kategoria:Miasto

    Sukces Gminy Siewierz – IV miejsce w prestiżowym Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

Gmina Siewierz została laureatem tegorocznej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej. W ogólnopolskiej klasyfikacji, na ponad 881 sklasyfikowanych gmin miejskich i miejsko-wiejskich, nasz samorząd zajął IV miejsce!

W dniu 25 listopada w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników XVIII edycji Rankingu, na którą zaproszeni zostali tegoroczni laureaci. Podczas gali okolicznościowy dyplom z rąk Przewodniczącego Kapituły, byłego Premiera RP, prof. Jerzego Buzka odebrał Burmistrz Zdzisław Banaś.

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 18 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Nasza gmina od wielu lat utrzymuje się w czołówce rankingu. Dotychczas najwyżej plasowaliśmy się na 15. miejscu w 2017 roku, na 19. miejscu w 2018 r. i 22. miejscu w ubiegłym roku.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej".

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2022 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać wynosiła 100 dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 102 punkty).

Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Ranking Samorządów za 2022 rok znajduje się na stronie: https://rankingsamorzadow.rp.pl/